<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

STK:n ylläpitämä sähköteknisten tuotteiden digitaalinen tuotetieto solahti vaivatta Rambollin ja STK:n yhteistyössä kehittämään Sähkönumerot for Revit® –sovellukseen ohjelmistorajapinnan kautta. Osana Autodeskin Revit-mallinnusohjelmistoa se palvelee ensi vaiheessa sähkösuunnittelijoita ja lopulta rakennuksen tietomallin osana koko rakentamisen projektiryhmää.

Rakennusalalla syntyy valtavasti tietoa esimerkiksi materiaalien liikkeistä, mutta sen hyödyntämisessä on edelleen paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. 

”Ala kaipaa vielä valmiuksia katsoa prosesseja kriittisesti ja tehdä yhteistyötä eri osapuolien kanssa. Se raha mitä sijoitetaan alalla olevan datan hyödyntämiseen ja digitalisoimiseen voitetaan työmaalogistiikan ja materiaalivirtojen merkittävänä paranemisena. Siksi investointeja ei pitäisi pelätä”, Ramboll Finland Oy:n kehityspäällikkö Miro Lehtimäki sanoo.

Esimerkiksi juuri sähköteknisissä tuotetiedoissa on paljon parametrejä, joiden avulla työmaalogistiikkaa ja koko ketjun kitkattomampaa yhteistyötä voidaan parantaa. Tähän käyttöön suunniteltu Sähkönumerot for Revit -sovellus hyödyttää niin sähkösuunnittelijaa kuin urakoitsijoita koko työmaalogistiikan sujuvampana virtana.

”Oikein hyödynnettynä se mahdollistaa oikeiden materiaalien valinnan, niiden oikea-aikaisen tilaamiseen ja toimituksen juuri oikeaan paikkaan. Suunnittelupuolella sovellukseen upotettu tuotetieto auttaa selvittämään muun muassa sopiiko tuote suunniteltuun ympäristöön”, Lehtimäki kuvailee käyttökohteita.

Ajan ja rahan säästämisen nimissä

Kun käytössä oleva suunnitteluohjelma on rikastutettu ajantasaisella tuotetiedolla, mahdollistaa se poikkeamien ja virheiden havaitsemisen jo varhaisessa vaiheessa.

“Tarkat tiedot säilyvät parhaimmillaan mukana rakennuksen digitaalisessa kaksosessa, mikä tuo läpinäkyvyyttä koko tuotantoketjuun – rakennuksen koko elinkaaren ajan”, Lehtimäki sanoo.

Sovelluksen lisäksi STK tarjoaa muitakin digitaalisia väyliä rakennusalan logistiikan parantamiseen. Digitaalisen tuotetiedon rajapinnan kautta kaikkien aktiivisten, eli noin neljännesmiljoonan sähkötuotteen tiedot saa integroitua yrityksen omaan järjestelmään.

”Rajapinnan ansiosta on mahdollista kehittää muitakin sovelluksia, jotka auttavat koko rakennusalan arvoketjua vastaamaan vaatimuksiin kiertotaloudesta ja digitalisaation hyödyntämisestä”, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen kannustaa.

Kokosimme oppaan, josta saat selkeän kuvan, miten vakioidun tuotetiedon integrointi ja hyödyntäminen onnistuvat ohjelmistorajapinnan kautta. Lataa tietopaketti, jossa annamme konkreettisia esimerkkejä sen käyttökohteista ja hyödyistä. Saat myös selkeät askelmerkit rajapinnan käyttöönottamiseksi.

Lataa opas


stkliitto-logo_600
sahkonumerot_fi_300x35px
ETIM Finland_770x324