<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
01_Hero

Sähköteknisen kaupan liiton vuosikertomus 2021

 

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Ilmassa on sähköä.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi vuonna 2021 kaikkien aikojen suurimpiin lukemiin. 

Sekä uudis- että korjausrakentamisessa tarvittiin ja hyödynnettiin laajasti ratkaisuja, jotka edistävät energiatehokkuutta ja kiinteistöautomaatiota.

Vaikutimme vuonna 2021 järjestönä aktiivisesti kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, joissa avainteemoja ovat hiilineutraalius sekä fossiiliton liikenne. Vaikuttamalla turvaamme alamme yritysten toimintamahdollisuuksia. Pandemiavuotta leimasi myös sähköajoneuvojen yleistyminen. Latauslaitteiden myynti lisääntyi vauhdikkaasti, ja aloimme tilastoida laitteiden myyntimääriä. 

Kaupallisesti myönteistä vuotta varjosti tieto tulevaisuuden työvoimapulasta. Työmme tilanteen parantamiseksi jatkui yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa. Sekä kansalliset että kansainväliset verkostomme osoittivat voimansa tärkeiden tavoitteidemme edistämisessä.

Etätyöaika on haastanut meidät kaikki löytämään paljon uutta. 90-vuotisjuhlavuotemme aikana STK ry:n jäsenkunta kasvoi, ja meillä on nyt 90 jäsenyritystä. Saimme uuden toimitusjohtajan, työtapamme tehostuivat, tarjosimme laadukasta koulutusta verkossa ja edunvalvontatyömme vahvistui entisestään.

02_Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Martti Forss

 

Avainluvut vuodelta 2021

0

Tukkumyyntimme arvo oli suurempi kuin koskaan aiemmin ja kasvoi 8,4 % edellisvuodesta.

0

Jokaisena vuosineljänneksenä myytiin 10 000 uutta sähköajoneuvojen latauspistettä.

0

Vuoden päättyessä meillä oli 90 jäsentä.

0

STK täytti 90 vuotta ja Sähkönumerot-tuotetietopalvelu 50 vuotta

Tärkeät teemat
vuonna 2021

Energiatehokkuus

Toimme esille toimialamme näkökulmat rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitysehdotukseen ja vaikutimme myös rakentamisen hiilineutraaliuden määrittelyyn sekä pientalojen öljylämmityksestä luopumisen avustusten puolesta.

 

Akkudirektiivi

Osallistuimme keskusteluun akkudirektiivin päivittämisestä suoraan europarlamentaarikkojen kanssa ja toimialamme kattojärjestön EUEW:n kautta.

 

Puhtaat ajoneuvot

Nostimme esille latausinfran suunnittelun ja hankinnan merkityksen, kun laki puhtaista ajoneuvoista tuli voimaan elokuussa 2021.

 

Sähköautoilu

Vaikutimme mediassa päästöttömien kilometrien kasvattamisen ja sähköautoilun merkityksen puolesta.

 

Fossiiliton liikenne

Otimme kantaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, kun liikenne- ja viestintäministeriö esitteli ns. fossiilittoman liikenteen tiekartan.

Vastuullisesti
kohti tulevaa

Huolehdimme työvoimasta

Jäsenyritystemme työvoiman tarve on kova nyt ja tulevaisuudessa. Aloimme kerätä tietoa työvoimatilanteesta, ja seuraamme sitä jatkuvasti. Aloitimme syksyllä kolmen järjestön Näkymätön voima -yhteiskampanjan nuorten puhuttelemiseksi. Sitouduimme myös monivuotiseen lahjoitukseen Aalto-yliopiston älykkään talotekniikan opetuksen ja tutkimuksen kehittämistyöhön.

 

Ylläpidämme tuotetietoa

Tuotetiedon merkitys kiertotaloudelle korostui viestinnässämme myös vuonna 2021. Sähköteknisen kaupan alalla koko toimitusketju käyttää yhteistä digitaalista tuotetietojärjestelmää, jota ylläpitää STK ry:n kokonaan omistama STK-Tietopalvelut Oy.

 

Vaikutamme verkostoissa

Aktiivinen yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten verkostojemme kanssa jatkui. Vaikutimme niin kuntavaaliehdokkaisiin kuin ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön lainvalmistelijoihinkin. Pidimme tiiviisti yhteyttä pohjoismaisten sisarjärjestöjemme kanssa, ja osallistuimme sähkötukkualan eurooppalaisen kattojärjestön EUEW:n kautta toimialan kehittämiseen.

 

Tuotamme hyvinvointia

Olemme yksi viidestä Hyvinvointia sähköllä – visio 2030 -hankkeen allekirjoittajajärjestöstä. Valmistelimme vuoden aikana yhdessä sähköistysalan seuraavaa visiota, jota kohti voimme kaikki työskennellä seuraavat vuodet.

 

Valvomme jäsentemme etuja

Jäsenyritystemme edustajat muodostavat useita yhteistyöryhmiä, jotka linjaavat aktiivisesti toimialamme kantoja ajankohtaisiin kysymyksiin liiton toimiston kolmen asiantuntijan toimeenpantaviksi. Keväällä uudistimme liiton nettisivuston ja uutiskirjeen sekä Sähkönumerot-uutiskirjeen, jotta tieto kulkee entistä vilkkaammin.