<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hiilijalanjäljellä pienempiin päästöihin

Featured Image

Vihreä siirtymä on täällä ja se tarjoaa alallemme valtavia mahdollisuuksia. Meka on määrittänyt hiilijalanjälkensä vuodelta 2021, sillä meille on tärkeää seurata ympäristövaikutuksiamme. Halusimme vastata myös asiakkailta tulevaan kysyntään organisaation ympäristötehokkuudesta. Mekalla on myös tuotteita ja työkaluja auttaa asiakkaitaan kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Meka Pro:n hiilijalanjälki

 Meka_hiihi_2_300

Meka Pro:n hiilijalanjälki on laskettu AFRY:n tekemän GHG-protokollan mukaisen hiilijalanjäljen määrityksen avulla. AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka haluaa vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. GHG-protokollan mukaisessa laskennassa hiilidioksidipäästöt jaetaan kolmeen Scope -luokkaan:
Scope 1 -luokan päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena.
Scope 2 -luokassa ovat tuotannon epäsuorat päästöt esimerkiksi sähköstä ja lämmöstä.
Scope 3 -luokkaan kuuluvat tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden hankinnasta syntyneet epäsuorat päästöt, ml. raaka-ainehankinnat ja logistiikka.

Meka Pron vuotuinen hiilijalanjälki vuonna 2021 oli 24 kilotonnia CO₂e. Suurin osa päästöistä (23 ktCO₂e) oli peräisin ostetuista materiaaleista. Seuraavaksi merkittävimmät päästöt aiheutuivat lähtevillä kuljetuksilla (3 ktCO₂e) ja ostetulla sähköllä noin 0,3 ktCO₂e).

Meka Pro:n tapauksessa Scope 3 -luokan päästöt ovat suurimmat, koska pelkästään raaka-aineiden osuus hiilidioksidipäästöistä on 96.5 %. Onneksi teräs on 100 % kierrätettävissä ja fossiilivapaa teräskin on näköpiirissä.

 Meka_hiili_1_600

Pienennämme hiilijalanjälkeämme

Raportti tarjoaa meille selkeitä keinoja, millä tavalla voimme toimia hiilijalanjäljen parantamiseksi. Meka valmistaa tuotteensa liki täysin kierrätettävistä raaka-aineista ja suurin osa päästöistämme tulee ostamistamme materiaaleista. Tulevaisuudessa panostus uusien hiilivapaiden materiaalien (erityisesti teräksen ja alumiinin) käyttöön mahdollistaa pienemmän hiilijalanjäljen, kunhan näitä materiaaleja on saatavilla. Sähköntyypin vaihtaminen uusiutuvaan sähköön pienentää myös päästöjämme. Viimeisin satsaus uusiutuvaan sähköön olivat aurinkopaneelit uuden lisäosamme katolla.

Lisätietoja antaa: Meka Pro Oy, Markku Vauhkonen, toimitusjohtaja, p. 0207 450 863, markku.vauhkonen@meka.eu