<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CBAM - mihin nyt pitää valmistautua?

Featured Image

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on EU:n uusi mekanismi, jolla tasataan hiilidioksidipäästöjen kustannuksia EU:n sisällä ja ulkopuolella. CBAM:n tavoitteena on edistää kestävää ja ympäristöystävällistä tuotantoa, ja yritysten on mukauduttava näihin uusiin vaatimuksiin toimiakseen EU:n sisämarkkinoilla. Tämä on erityisen tärkeää yrityksille, jotka tuovat esimerkiksi teräs- tai alumiinituotteita EU:n alueelle.

Hiilirajamekanismi on suunniteltu estämään ns. "hiilivuotoa". Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa yritykset siirtävät tuotantonsa maista, joissa on tiukat ilmastopolitiikan säännökset, maihin, joissa säännökset ovat löyhempiä. Tällainen siirtymä vääristää kilpailua ja voi heikentää ilmastotoimien tehokkuutta.

CBAM:n avulla pyritään varmistamaan, että tuotteet, jotka tuodaan EU:n alueelle, asetetaan samalle viivalle EU:ssa valmistettujen tuotteiden kanssa hiilidioksidipäästöjen suhteen. Jos tuontituotteet on valmistettu maassa, jossa päästökustannukset ovat alhaisemmat kuin EU:ssa, niille voidaan asettaa CBAM-maksu.

Velvoitteita on jo voimassa

Lokakuun alussa tänä vuonna tuli voimaan velvoite hankkia päästötiedot tavaran valmistajalta ja luoda valmiudet omaan raportointiin.

Jo tammikuun 2024 lopussa yritysten on annettava ensimmäinen raportti, joka kattaa tuonnin ajalta 1.10-31.12.2023.

Lähivuosina velvoitteita tulee lisää. Alkaen tammikuusta 2025 yritysten on haettava CBAM-valtuutus. Uusien toimijoiden, jotka ovat olleet toiminnassa alle 2 vuotta, on lisäksi asetettava täysimääräinen vakuus.

1.1.2026 alkaen CBAM-tuotteiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi. Tullin on estettävä muiden kuin valtuutettujen CBAM-ilmoittajien tuonti. Samoin vuoden 2026 alusta yritysten on hankittava CBAM-todistuksia siten, että vähintään 80 prosenttia CBAM:n piiriin kuuluvasta tuonnista on katettu.

Siirtymäkaudella on toki mahdollista käyttää päästöjen määrittämiseksi muita menetelmiä, kunhan ne ovat perusteltavissa. 

Ota säädökset haltuun ja kysy Tullista!

Yritysten on tärkeää olla tietoisia näistä muutoksista ja valmistautua niihin hyvissä ajoin.  Tulli neuvoo ja palvelee, joten kannattaa olla heihin yhteydessä tarkempien ohjeiden saamiseksi ja oman toiminnan säädösten mukaisuuden varmistamiseksi.

Lue kattavat lisätiedot CBAM:sta Euroopan komission sivuilta